EĞİTİM VE KARİYER POLİTİKASI

Garden Of Sun Hotel, çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları Politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir. Garden Of Sun Hotel, tüm çalışanlarının yaşı, mesleği, görevi ne olursa olsun, mesleğini en mükemmel şekilde devam ettirmesi için gerekli eğitimleri almasını taahhüt eder. Bu taahhüt Garden Of Sun Hotel İnsan Kaynakları ve Eğitim Departmanı’nı kanalıyla gerçekleştirilir. Stratejik hedeflere ulaşmak için, bireysel ve kitlesel yetkinliklerden destek alarak gerekli şartlar oluştuğunda, ihtiyacı olan her çalışanın eğitim almasını sağlayan bir eğitim sistemi mevcuttur.

Bu eğitim eksenleri çalışanların işe başladıkları günden itibaren, bütün çalışma yaşamları boyunca, bireysel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların bireysel gelişim ve mesleki kariyerleri için bireysel seviyede olabildiği gibi, şirketin teknik ve teknolojik gelişimi, yasalar ve normlar, sosyal ve kültürel gelişmeler doğrultusunda kitlesel seviyede de olabilmektedir. Diğer taraftan, eğitim ihtiyaçları bu eksenler doğrultusunda bireysel ve kitlesel seviyede tespit edilmekte ve buna bağlı olarak mevcut ve yaratılan eğitimlerle ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

Kurumumuzda ayrıca performans değerlendirme ve geliştirme sistemi uygulanmaktadır.Kurumun hedefine paralel konmuş hedefler ve sahip olunan yetkinliklerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilen performans değerlendirme sonucunda kişilerin eğitim ve kariyer planlaması yapılmaktadır.

 

  • 2011 Yılı Yangın Eğitimi
  • 2011 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
  • 2011 Yılı HACCP Eğitimi
  • 2011 Yılı Yangın Eğitimi
  • 2012 Yılı HACCP Eğitimi
  • 2012 Yılı Yangın Eğitimi
  • 2012 Yılı Yangın Eğitimi
  • 2012 Yılı HACCP Eğitimi